2017-09-01

Mera natur....

Nu är jag på G med mina naturkort.
Här kommer ett som jag bara monterat på ett svart cardstock, helt utan dekorationer.


Inga kommentarer: